Partnerzy

Wyposażenie

Kalendarium

76. rocznica ewakuacji obozu Stalag Luft IV

W dniu 5.02.2021 odbyły się pod pomnikiem jeńców alianckich w Modrolesie (na miejscu dawnego obozu Stalag Luft IV) uroczystości związane z rocznicą likwidacji obozu i Marszu Śmierci, w który wyruszyli lotnicy w lutym 1945 roku.
Ze względu na pandemię uroczystości odbyły się w ograniczonym zakresie. Wartę honorową przy pomniku wystawił 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy.
Wiązanki kwiatów złożyły następujące delegacje:
  • Politechnika Koszalińska - Rektor PK reprezentował pełnomocnik Rektora ds. wojskowego kształcenia studentów Wojciech Sokołowski
  • BSMH Perun - Zbigniew Izraelski i Jacek Szpuntowicz
  • 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy- dowódca pułku płk Tomasz Sawczuk
  • Burmistrz Tychowa - pan Robert Falana
  • Muzeum Oręża Polskiego - dyrektor Aleksander Ostasz i pracownik muzeum Paweł Urbaniak
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie.
Po uroczystościach rocznicowych w Modrolesie delegacje zostały zaproszone do obejrzenia izby pamięci poświęconej Stalgowi Luft IV, która znajduje się z Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie.
Stalag Luft IV, Marsz Śmierci
Pod koniec II Wojny Światowej niedaleko Koszalina znajdował się obóz jeniecki. "Stalag Luft IV Gross Tychow", bo o nim tu mowa, był niemieckim obozem jenieckim dla zestrzelonych lotników alianckich, założony w kwietniu 1944, w Okręgu Wojskowym II, w lesie 2,5 km na wschód-północny wschód od Podborska. Według obozowej ewidencji, na dzień 1 stycznia 1945 roku w obozie przebywało 8708 Amerykanów, 902 lotników RAF i 132 Rosjan. Wśród wymienionych Brytyjczyków z RAFu, wielu było obcokrajowców: 147 Kanadyjczyków, 37 Australijczyków, 22 Nowozelandczyków, 8 Południowoafrykańczyków, 58 Polaków, 1 Norweg, 2 Francuzów i 5 Czechów.
Na początku lutego 1945 roku Niemcy rozpoczęli ewakuację ludności cywilnej i obozów jenieckich z Pomorza. 28 stycznia wywieziono z Podborska pociągiem chorych lotników z obozu "Stalag Luft IV" do "Stalagu Luft I" w Barth (Północne Niemcy). Następnie w dniach od 6 do 8 lutego 1945 ewakuowano cały obóz. Alianckich pilotów podzielono na grupy marszowe, które były pilnowane przez uzbrojonych Niemców. Grupy te pieszo podążyły na zachód przez Białogard, Świnoujście i Hamburg skąd jeńców skierowano do Fallingbostel, gdzie mieścił się "Stalag XI B". W ciągu 2-3 miesięcy alianccy lotnicy pokonali trasę o długości około 950 kilometrów. Szacuje się, że z obozu w Podborsku ewakuowano ok. 6000 jeńców. Prawie 1300 z nich nie przeżyło trudów "Marszu Śmierci". Ocaleni odzyskali wolność 2 maja 1945, po oswobodzeniu przez Aliantów "Stalagu XI B".

Reklama