Partnerzy

Wyposażenie

Kalendarium

Przegląd Piosenki "Nie tylko patriotycznej"

REGULAMIN
I PRZEGLĄDU PIOSENKI
„NIE TYLKO PATRIOTYCZNEJ”
w ramach V Edycji „Płomieni Zwycięstwa”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przegląd odbędzie się dnia 8 maja 2022 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2,
  2. Hasłem I Przeglądu jest „Piosenka nie tylko patriotyczna”.
 2. Celem Przeglądu jest:
  1. prezentacja dorobku artystycznego środowisk z całej Polski,
  2. promocja miasta Koszalin, powiatu koszalińskiego, Politechniki Koszalińskiej oraz idei i misji harcerskiej,
  3. popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, patriotycznej, ludowej, poezji śpiewanej, szant oraz piosenki autorskiej,
  4. integracja oraz pobudzenie do aktywności twórczej,
  5. wymiana doświadczeń wśród młodzieży/harcerzy z różnych części Polski,
  6. usuwanie barier w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Organizatorami Przeglądu są:
  1. Politechnika Koszalińska,
  2. Miasto Koszalin,
  3. Archiwum Państwowe w Koszalinie,
  4. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,
  5. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,
  6. 13 Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego,
  7. Hufiec Ziemi Koszalińskiej.
 4. Przebieg Przeglądu w dniu 8 maja 2022 r.:
  • godz. 14:00 – rozpoczęcie przesłuchań konkursowych,
  • godz. 18:15 – Koncert Galowy nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników,
  • godz. 19:00 – Koncert darłowskiego zespołu BEZ POŚPIECHU.
 5. Przegląd przeznaczony jest dla solistów oraz zespołów wokalnych (do 8 osób występujących) i wokalno-instrumentalnych (do 8 osób występujących) w trzech kategoriach:
  • szkoły podstawowe - klasy I – IV,
  • szkoły podstawowe - klasy V – VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.
 6. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę, zgodną z tematyką Przeglądu. W tym roku ideą przewodnią konkursu jest hasło „Piosenka nie tylko patriotyczna”.
 7. Dopuszcza się korzystanie z podkładu muzycznego w formie pół-playbacku.
 8. Organizatorzy dopuszczają wykonywanie utworu w języku innym niż język polski.
 9. Wykonawcy zobowiązani są wystąpić na żywo. Playback jest niedopuszczalny. O korzystaniu z pół-playbacku należy poinformować w zgłoszeniu konkursowym, natomiast nagranie w formacie mp3 przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 6 maja 2022 r.
 10. Na Przegląd uczestnicy zabierają z sobą:
  • Zuchy i Harcerze – regulaminowe umundurowanie harcerskie;
  • Wszyscy – niewyczerpany zapas dobrego humoru, pozytywną dawkę energii oraz chęci śpiewania.
 11. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek (wojskowa grochówka) wydawany w campusie przy ul. Śniadeckich 2.
 12. Jury przyznaje Grand Prix Przeglądu oraz I, II i III miejsce.
 13. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 6 maja 2022 r. na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 14. Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia do dnia 7 maja 2022 r. W przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie, prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 15. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą rozpatrywane indywidualnie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszeń nadesłanych po terminie.
 16. Informacje dodatkowe:
  • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt wskazany przez Was w zgłoszeniu/rider techniczny (w miarę możliwości Organizatorów i w granicach rozsądku),
  • Organizatorzy zapewniają wspaniałą i niezapomnianą zabawę oraz atrakcyjne nagrody,
  • każdy solista/zespół wykonuje jedną piosenkę konkursową,
  • występ ocenia Jury wskazane przez Organizatora, które za kryterium oceny bierze pomysł, wykorzystanie instrumentów, aranżację, możliwości wokalne, wielogłosowość utworu, kontakt z publicznością oraz ogólne wrażenie,
  • uczestnicy będą oceniani w podanych kategoriach wiekowych, a GRAND PRIX FESTIWALU zostanie przyznane przez Jury dla najlepszego uczestnika biorącego udział w Przeglądzie.
 17. Dyskwalifikacja:
  • Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania:
   • Prawa Harcerskiego i Zuchowego – dotyczy osoby zrzeszone w ZHP oraz ZHR,
   • Regulaminu Przeglądu – dotyczy wszystkich uczestników. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Przeglądu i utratą praw do wszelkich świadczeń.
 18. Postanowienia końcowe:
  • Przegląd odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności,
  • Uczestnicy Przeglądu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody,
  • Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 19. Szczegółowe informacje o Przeglądzie dostępne będą:
 20. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula RODO

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.

Pliki do pobrania

Sponsorzy konkursu

Reklama