Partnerzy

Wyposażenie

Kalendarium

Przegląd Piosenki "Nie tylko patriotycznej"

REGULAMIN
I PRZEGLĄDU PIOSENKI
„NIE TYLKO PATRIOTYCZNEJ”
w ramach V Edycji „Płomieni Zwycięstwa”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przegląd odbędzie się dnia 8 maja 2022 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2,
  2. Hasłem I Przeglądu jest „Piosenka nie tylko patriotyczna”.
 2. Celem Przeglądu jest:
  1. prezentacja dorobku artystycznego środowisk z całej Polski,
  2. promocja miasta Koszalin, powiatu koszalińskiego, Politechniki Koszalińskiej oraz idei i misji harcerskiej,
  3. popularyzacja piosenki harcerskiej, turystycznej, patriotycznej, ludowej, poezji śpiewanej, szant oraz piosenki autorskiej,
  4. integracja oraz pobudzenie do aktywności twórczej,
  5. wymiana doświadczeń wśród młodzieży/harcerzy z różnych części Polski,
  6. usuwanie barier w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Organizatorami Przeglądu są:
  1. Politechnika Koszalińska,
  2. Miasto Koszalin,
  3. Archiwum Państwowe w Koszalinie,
  4. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,
  5. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,
  6. 13 Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego,
  7. Hufiec Ziemi Koszalińskiej.
 4. Przebieg Przeglądu w dniu 8 maja 2022 r.:
  • godz. 14:00 – rozpoczęcie przesłuchań konkursowych,
  • godz. 18:15 – Koncert Galowy nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników,
  • godz. 19:00 – Koncert darłowskiego zespołu BEZ POŚPIECHU.
 5. Przegląd przeznaczony jest dla solistów oraz zespołów wokalnych (do 8 osób występujących) i wokalno-instrumentalnych (do 8 osób występujących) w trzech kategoriach:
  • szkoły podstawowe - klasy I – IV,
  • szkoły podstawowe - klasy V – VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.
 6. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę, zgodną z tematyką Przeglądu. W tym roku ideą przewodnią konkursu jest hasło „Piosenka nie tylko patriotyczna”.
 7. Dopuszcza się korzystanie z podkładu muzycznego w formie pół-playbacku.
 8. Organizatorzy dopuszczają wykonywanie utworu w języku innym niż język polski.
 9. Wykonawcy zobowiązani są wystąpić na żywo. Playback jest niedopuszczalny. O korzystaniu z pół-playbacku należy poinformować w zgłoszeniu konkursowym, natomiast nagranie w formacie mp3 przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 6 maja 2022 r.
 10. Na Przegląd uczestnicy zabierają z sobą:
  • Zuchy i Harcerze – regulaminowe umundurowanie harcerskie;
  • Wszyscy – niewyczerpany zapas dobrego humoru, pozytywną dawkę energii oraz chęci śpiewania.
 11. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek (wojskowa grochówka) wydawany w campusie przy ul. Śniadeckich 2.
 12. Jury przyznaje Grand Prix Przeglądu oraz I, II i III miejsce.
 13. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 6 maja 2022 r. na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 14. Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeżeli zgłaszający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia do dnia 7 maja 2022 r. W przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie, prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 15. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą rozpatrywane indywidualnie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszeń nadesłanych po terminie.
 16. Informacje dodatkowe:
  • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt wskazany przez Was w zgłoszeniu/rider techniczny (w miarę możliwości Organizatorów i w granicach rozsądku),
  • Organizatorzy zapewniają wspaniałą i niezapomnianą zabawę oraz atrakcyjne nagrody,
  • każdy solista/zespół wykonuje jedną piosenkę konkursową,
  • występ ocenia Jury wskazane przez Organizatora, które za kryterium oceny bierze pomysł, wykorzystanie instrumentów, aranżację, możliwości wokalne, wielogłosowość utworu, kontakt z publicznością oraz ogólne wrażenie,
  • uczestnicy będą oceniani w podanych kategoriach wiekowych, a GRAND PRIX FESTIWALU zostanie przyznane przez Jury dla najlepszego uczestnika biorącego udział w Przeglądzie.
 17. Dyskwalifikacja:
  • Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania:
   • Prawa Harcerskiego i Zuchowego – dotyczy osoby zrzeszone w ZHP oraz ZHR,
   • Regulaminu Przeglądu – dotyczy wszystkich uczestników. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Przeglądu i utratą praw do wszelkich świadczeń.
 18. Postanowienia końcowe:
  • Przegląd odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności,
  • Uczestnicy Przeglądu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody,
  • Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 19. Szczegółowe informacje o Przeglądzie dostępne będą:
 20. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Klauzula RODO

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.

Pliki do pobrania

Sponsorzy konkursu

Reklama