Partnerzy

Wyposażenie

Kalendarium

Katyński Marsz Cieni

Dla uczczenia pamięci polskich oficerów zamordowanych w Związku Radziecki, w Koszalinie 13 kwietnia 2023 odbędzie się Katyński Marsz Cieni.
 
 
 
Harmonogram wydarzenia
 • 18.00 - rozpoczęcie (przy torach na ulicy Kamieniarskiej)
 • 18.00 - Wstęp wygłoszony przez adiunkta ds. wojskowości Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, wprowadzający w tematykę wydarzenia;
 • 18.05 - Przybycie na „bocznicę” przy koszalińskim Cmentarzu Komunalnym pociągu z rekonstruktorami wcielonymi w polskich oficerów;
 • 18.15 - Formowanie kolumny w kierunku wejścia głównego cmentarza do Pomnika Martyrologium Narodu Polskiego;
 • 18.15 - 18.30 Marsz w asyście żołnierzy NKWD;
 • W trakcie marszu zorganizowane „stacje” z nazwami miejscowości w których mordowani byli polscy oficerowie. W trakcie postoju przybliżane będą wydarzenia z tych miejsc.
 • 18.30 - Przybycie pod pomnik na cmentarzu komunalnym;
 • 18.35 - Symboliczne okrycie kolumny czarnym całunem z jednoczesnym zapaleniem znicza przez każdego z uczestników marszu;
 • 18.40 - Złożenie zapalonych zniczy pod pomnikiem;
 • Odegranie hymnu państwowego oraz „ciszy”;
 • 18.45- 18.50 Zakończenie wydarzenia
Organizatorzy:
 • IPN oddz. Szczecin
 • UM Koszalin
 • Politechnika Koszalińska
 • SHE Odkrywcy
 • Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
 • BSMH Perun

Nagroda IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” - Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Zdjęcia pochodzą z Marszu Cieni, który odbył się w Koszalinie w 2013 roku. Autor zdjęć - Wojciech Sokołowski

 

Reklama