W sobotę 4 lutego 2017 przy pomniku w Modrolesie, który upamiętnia jeńców obozu Stalag Luft IV, odbyły się uroczystości związane z 72 rocznicą Marszu Śmierci.  O godzinie 10:30 odbyła się oficjalna część, która rozpoczęła się od Hymnu Państwowego. Następnie Burmistrz Robert Falana powitał zaproszonych gości i przedstawił historię obozu i późniejszej tragicznej ewakuacji. Głos zabrali również zaproszeni goście, w tym między innymi syn polskiego pilota dywizjonu 305, jeńca Stalagu Luft IV, pan Krzysztof Miksza.  Po okolicznościowych przemowach poświęconych alianckim lotnikom odbył się apel poległych zakończony salwą honorową. Na koniec uroczystości pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze.

Wartę honorową i asystę wojskową wystawił 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, a orkiestrę Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciel Ambasady Republiki Czeskiej płk Pudil Jerzy, Lech Jakóbowski – przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, Henryk Budzyła - Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Radni Rady Powiatu Białogardzkiego, Zbigniew Raczewski – Sekretarz Powiatu Białogardzkiego, Robert Falana Burmistrz Tychowa, Paweł Kowalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie z wiceprzewodniczącym Zdzisławem Polkiem oraz radnymi miejskimi, Krzysztof Bagiński - Burmistrz Białogardu, Małgorzata Stachowiak- Zastępca Burmistrza Białogardu, Piotr Woś - Zastępca Burmistrza Karlina, Alicja Kubiś - Zastępca Wójta Gminy Białogard, Danuta Ponikwia - Przewodnicząca Koła Kombatantów w Tychowie, Jerzy Boczkowski – przewodniczący Rady Kultury w Tychowie oraz przedstawiciele służb mundurowych: ppłk J. Wiśniewski – Oddział Zakładu Karnego w Dobrowie, ppłk dypl. Sławomir Chmurzyński, mjr Piotr Malitowski – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie, Tadeusz Woźniak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Białogardzie, przedstawiciele 22 Bazy Lotniczej w Świdwinie, Wojska Polskiego, Policji, MOW w Podborsku, Lasów Państwowych PSP, OSP Osówko oraz członkowie BSMH „PERUN”.

Na uroczystości obecni byli krewni polskiego pilota dywizjonu 305, jeńca Stalagu Luft IV: Krzysztof Miksza oraz Tomasz Mikszo. Obecny był również Zygmunt Wujek – pomysłodawca pomnika w Modrolesie.

Wśród obecnych na uroczystościach w Modrolesie byli dyrektorzy, zastępcy, uczniowie ze szkół i placówek oświatowych działających na terenie Gminy Tychowo – ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie, z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, delegacje z Gimnazjum w Manowie, Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie, Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach, PCE „Szkoły Sukces” w Białogardzie, Zespołu Szkół w Dobrowie oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń. Na uroczystość przybyli również licznie mieszkańcy Gminy Tychowo oraz Powiatu Białogardzkiego.

Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy spotkali się ponownie przy Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, gdzie mieli okazję zwiedzić magazyn amunicji atomowej Obiekt 3001. Na koniec wszyscy biorący udział w uroczystościach zostali poczęstowani grochówką.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w organizację uroczystości: Burmistrzowi Tychowa Robertowi Falana i Urzędowi Miejskiemu w Tychowie, Aleksandrowi Ostasz - Dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za udostępnienie obiektu do zwiedzania, ppłk Januszowi Wiśniewskiemu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie Oddział w Dobrowie za pomoc przy organizacji uroczystości.

Duże podziękowania należą się Pawłowi Urbaniakowi z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”, który koordynował całość przygotowań do uroczystości.

Dziękujemy za obecność mediom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tej uroczystości.

Serdecznie dziękujemy również Adamowi Bęczkowskiemu, właścicielowi firmy „Slice Cube” z Koszalina za przygotowaną wizualizację terenu, na którym znajduje się pomnik; dzięki niej możemy oglądać obóz z innej perspektywy niż dotychczas.

 
Reklama
Reklama
Reklama