W dniach 6-8.03.2020 odbyła się kolejna edycja Rajdu Szlakiem Walk I AWP.  W jego ósmej odsłonie wzięło udział prawie uczestników z Koszalina, Kołobrzegu, Trzebiatowa i Wałcza.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wizyty w Szkole Podstawowej w Okonku, gdzie przeprowadzona została lekcja historii, podczas której młodzieży zaprezentowany został wykład o ostatniej bojowej szarży polskiej kawalerii.

W piątkowe popołudnie uczestnicy rajdu odwiedzili historyczne miejsca. Na początek przybyliśmy do miejscowości Grudna, gdzie pod pomnikiem żołnierzy z 1 DP wystawiliśmy wartę i zapaliliśmy znicze. W czasie przełamania Wału Pomorskiego o most nad Gwdą w tej miejscowości toczyły się zacięte walki, w których poległo ponad stu polskich żołnierzy. Sama miejscowość zaś została doszczętnie zniszczona.

Byliśmy przy uszkodzonym w czasie działań wojennych, a następnie wysadzonym moście kolejowym na Gwdzie koło Jastrowia (nieistniejącej już dziś linii kolejowej Złotów – Jastrowie), gdzie jak zwykle odbyła się sesja zdjęciowa.

Sobotę zaczęliśmy od Apelu Poległych przy pomniku w Podgajach. W tym miejscu w niewyjaśnionych okolicznościach poniosło okrutną śmierć 32 żołnierzy z 3. pułku piechoty 1. Dywizji Piechoty. Przy pomniku została wystawiona warta honorowa oraz złożona wiązanka biało czerwonych kwiatów.


Foto: Tomasz Chachaj


Foto: Włodzimierz Filipowicz

Sobota była poświęcona na zwiedzaniu umocnień Wałcza, które odbywało się dzięki przewodnictwu kolegów z tej miejscowości z Danielem „Wojną” Iwańskim na czele. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Ziemi Wałeckiej najpierw obejrzeliśmy skansen „Grupa Warowna Cegielnia”, a Daniel „Wojna” oprowadził uczestników rajdu po obiektach tej grupy warownej.


Foto: Tomasz Chachaj

Następnie marszem przemieściliśmy się po dawnym nasypie kolejowym linii Wałcz - Płytnica do obiektów kolejnej grupy warownej – Marianowo. Tam też pomimo niesprzyjającej zbytnio pogody urządziliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek.


Foto: Tomasz Chachaj

Sobotniego wieczoru zrealizowaliśmy jeszcze jeden punkt z harmonogramu rajdu. Odwiedziliśmy największy polski cmentarz wojenny. W Wałczu pochowanych jest ponad 4500 żołnierzy polskich poległych podczas walk o przełamanie Wału Pomorskiego, a także zmarłych z ran w szpitalach polowych, które znajdowały się w tej miejscowości.

Rajd zakończyliśmy w niedzielę 8 marca w Kołobrzegu. Pierwszym przystankiem był pomnik na kołobrzeskim cmentarzu, a następnie przemaszerowaliśmy pod Pomnik Sanitariuszki - 13 marca 1945 roku w miejscu gdzie on się znajduje zginęła Ewelina Nowak, polska sanitariuszka walcząca na frontach II wojny światowej. W  trakcie walk w Kołobrzegu niosła pomoc rannym żołnierzom. Wtedy została zastrzelona przez niemieckiego snajpera. Jej pomnik jest jedynym w Polsce i Europie pomnikiem oddającym cześć młodym dziewczętom – sanitariuszkom niosącym pomoc rannym na polu walki.


Foto: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA

Ostatnim akordem VIII Rajdu było złożenie kwiatów przy Pomniku Zaślubin, a podczas zakończenia rajdu, jego Komandor wręczył każdemu uczestnikowi rajdowy certyfikat.

I pozostało już tylko zamoczyć nogi w Bałtyku….


Foto: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu oraz osobom, firmom i organizacją, które wspomogły jego organizację.

Tekst: Wojciech Sokołowski

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama