W dniu 8 maja 2018 na placu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 odbyły się "Koszalińskie spotkanie z Historią - Płomienie Zwycięstwa 2018", które upamiętniały rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Mieszkańcy Koszalina mogli obejrzeć współczesny sprzęt bojowy wystawiony przez Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, posłuchać pieśni wojskowych i patriotycznych w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Związku Piłsudczyków RP. W holu Politechniki prezentowane były dwie wystawy - modeli wykonanych przez Koszaliński Pluton Modelarski oraz wystawa dokumentów archiwalnych "Koszalin 1945" przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Całość dopełniały grupy rekonstrukcyjne i uroczyste podpalenie Ognistych Ptaków. To ostatnie wydarzenie zostało przygotowane przez harcerzy.

Współorganizatorami wydarzenia były następujące organizacje i instytucje: Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN, Politechnika Koszalińska, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. R. Traugutta w Koszalinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie, Urząd Miasta Koszalin i harcerze Hufca Ziemi Koszalińskiej

Więcej…

 

Na początku marca 1945 roku oddziały I Armii Wojska Polskiego, po ciężkich walkach o przełamanie Wału Pomorskiego, dotarły na wybrzeże Bałtyku. W tym czasie broniła się Twierdza Kołobrzeg. Miasto, którego port miał posłużyć do ewakuacji niemieckich wojsk z rejonu Pomorza.

Pierwszy nieudany szturm z marszu podjęły 4.03.1945 roku oddziały radzieckiej 1. Armii Pancernej. Po tym niepowodzeniu do ostatecznego szturmu zostały wyznaczone oddziały I AWP w składzie: 3 DP, 4 DP i 6 DP. W późniejszym czasie do walki został również rzucony 4. pczc.

Więcej…

 
W dniu 28.02.2018 odbyło się Walne Zebranie BSMH "Perun". Podczas zebrania zostało przedstawione i zaakceptowane przez zgromadzonych sprawozdanie za ubiegły rok oraz plan działania na rok 2018.

Zostały omówione najbliższe działania związane z VI Rajdem Szlakiem Walk I AWP i marcowymi lekcjami historii.

28.02.2018 Zarząd podjął również decyzję o przyjęciu nowych członków: Katarzyny Rajtak i Roberta Bieńka.

 

W gościnnych progach Klubu Wojskowego 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w dniu 11.01.2018 odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne BSHM Perun, w którym wzięli udział zarówno członkowie stowarzyszenia, sympatycy i goście.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i spotkanie w miłej atmosferze.

 

W dniu Święta Wojska Polskiego w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie odbył się "Piknik w Mundurze" zorganizowany przez BSMH "Perun", Muzeum i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama